Блог Права Дарьи Аккерман
БЛОГ ПРАВА. Аліменти на дитину 2020

БЛОГ ПРАВА. Аліменти на дитину 2020

 

Аліменти на дитину - це правовідносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення.

Забезпечення утримання дітей нерозривно пов'язане з особистістю батьків, тому:

✅ при житті батьків обов'язок по утриманню дитини не може бути доручений іншому члену сім'ї (дідусю, бабусі);
✅ обов'язок утримання дітей не переходить до спадкоємців батьків після смерті;
✅ обов'язок утримувати дитину зберігається до повноліття, за винятком особливих випадків, зазначених нижче;
✅ обов'язок утримувати дітей не залежить від того, зареєстрований шлюб батьків чи ні, якщо шлюб розірвано і навіть в разі позбавлення батьківських прав.

Якщо дитина вступила в шлюб до повноліття, виплата аліментних платежів припиняється, оскільки дитина набуває цивільну дієздатність. Отримання права на шлюб і укладення шлюбу можливе на підставі судового рішення з 16 років.

Необхідність платити аліментні платежі пов'язана з кровною спорідненістю, встановленою в порядку, передбаченому законодавством, або фактом усиновлення дитини.

Аліментні платежі є власністю дитини, однак стягуються на користь того з батьків з ким проживає дитина. У разі нецільового використання аліментних платежів одним з батьків, другий з батьків має право в судовому порядку зменшити суму аліментних платежів або добитися внесення частини аліментних платежів на особистий рахунок дитини. Контроль за цільовим використанням аліментів в інтересах дитини здійснюють органи опіки та піклування.

Виплата аліментних платежів повинна відбуватися щомісяця на кожну дитину.

Направлення дитини до закладів охорони здоров'я, навчальної або іншої установи, де дитина утримується за рахунок держбюджету, не припиняє стягнення аліментних платежів.

Слід враховувати, що при позбавленні батьківства аліменти виплачуються далі.

У разі сплати аліментних платежів добровільно вони нараховуються з моменту подання платником аліментів (далі - аліментник) заяви в бухгалтерію. При стягненні аліментних платежів в судовому порядку, аліменти нараховуються з моменту звернення з позовом до суду.

Згідно ст. 188 Сімейного кодексу України (далі - СК України) батьки звільняються від сплати аліментів дитині, якщо діти отримують доходи набагато більші ніж батьки.

На підставі ст. 190 СК України один з батьків, незалежно від того живе він з дітьми чи ні, має право отримавши згоду органів опіки укласти договір про припинення права на аліменти, передавши дитині у власність нерухоме майно (квартиру, земельну ділянку).

Види аліменти на дитину в Україні: 

✅ аліменти на дитину до 18 років (до повноліття), згідно зі ст. 180 СК України;
✅ аліменти на дитину, яка продовжує вчитися з 18 до 23-х років (аліменти після 18 років), згідно зі ст. 199 СК України;
✅ аліменти на дитину інваліда - до зняття інвалідності або довічно, згідно зі ст. 198 СК України;
✅ забезпечення додаткових витрат на дитину, які пов'язані з особливими подіями. Витрати на розвиток здібностей дитини (музика, танці, образотворче мистецтво, спорт) або лікування хвороб, каліцтв дитини, згідно зі ст. 185 СК України.

У ст. 182 СК України зазначено, що аліментні платежі повинні забезпечувати повноцінний, всебічний розвиток дітей на достатньому рівні.

Мінімальний гарантований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні не нижче 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Мінімальний рекомендований розмір аліментних виплат на одну дитину встановлений на рівні прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за умови, що батько може виплатити дану суму.

Ст. 183 СК України встановлює скільки відсотків аліменти становлять від доходу громадян, а саме:

✅ на одну дитину аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/4 доходу платника аліментів;
✅ на двох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/3 доходу платника аліментів;
✅ на трьох дітей аліментні виплати встановлюються в розмірі 1/2 доходу платника аліментів.

 

У ст. 183 СК України також встановлено максимальний розмір аліментних виплат - десять прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку.

У грошовому вираженні ми отримуємо такі максимальні і мінімальні аліменти в 2020 році:

1. Мінімальна гарантована сума аліментів на 2020 рік:

дітей у віці до 6 років: 
✔️з 01.01. 2020 року - 889,50 грн;
✔️з 01.07.2020 - 929,50 грн;
✔️з 01.12.2020 - 960,50 грн;

дітей у віці від 6 до 18 років: 
✔️з 01.01.2020 - 1 109,00 грн;
✔️ з 01.07.2020 - 1159,00 грн;
✔️ з 01.12.2020 - 1 197,50 грн;

2. Мінімальна рекомендована сума аліментів на 2020 рік:

дітей у віці до 6 років: 
✔️з 01.01.2020 - 1779 грн;
✔️з 01.07.2020 - 1859 грн;
✔️з 01.12.2020 - 1921 грн;

дітей у віці від 6 до 18 років: 
✔️з 01.01.2020 - 2218 грн;
✔️з 01.07.2020 - 2318 грн;
✔️з 01.12.2020 - 2395 грн;

3. Максимальна сума аліментів на дитину в 2020 році:

дітей у віці до 6 років: 
✔️з 01.01.2020 - 17 790,00 грн;
✔️з 01.07.2020 - 18 590,00 грн;
✔️з 01.12.2020 - 19 210,00 грн;

дітей у віці від 6 до 18 років: 
✔️з 01.01. 2020 року - 22 180,00 грн;
✔️з 01.07.2020 - 23 180,00 грн;
✔️з 01.12.2020 - 23 950,00 грн.

Якщо аліментні виплати встановлюються у фіксованій сумі, то сума аліментів може бути індексована надалі, відповідно до ст. 184 СК України.

Не всі доходи платника аліментів враховуються при визначенні розміру аліментних платежів. Відповідно до Постанови КМУ від 26.02.1993 №146 «Про перелік видів доходів, що враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» не враховуються:

✅ вихідна допомога при звільненні;
✅ компенсація за невикористану відпустку;
✅ допомога на лікування;
✅ допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
✅ компенсаційні виплати при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

При встановленні розміру аліментних виплат судом приймаються до уваги:

✅ стан здоров'я та матеріальний стан дитини;
✅ стан здоров'я та матеріальний стан платника аліментів;
✅ наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних родичів (інвалідів, пенсійного віку, учнів до 23 років);
✅ права власності платника аліментів на нерухомість, грошові кошти, корпоративні права, об'єкти інтелектуальної власності, автомобілі, інше;
✅ витрати платника аліментних виплат більше десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (в 2020 році - 21 020, 00 грн).

Якщо у платника аліментів є витрати, які перевищують його заробіток (дохід), а джерело доходу не доведене, то суд не може перевищувати обсягу офіційної зарплати платника аліментів. У разі, якщо платник аліментів купив дорогу машину будучи безробітним, суд може присудити аліменти такому батькові чи матері в більшому обсязі.

Аліменти, якщо батько дитини не працює, і не став на облік як безробітний в службу зайнятості відповідно до ст. 195 СК України, можуть нараховуватися виходячи з розміру середньої заробітної плати за місцем проживання, яка визначається на підставі довідки статистики. 

Якщо безробітний став на облік в службу зайнятості, то й аліментні виплати нараховуються в процентному співвідношенні з отриманих безробітним виплат в центрі зайнятості.

 

Аліменти на дитину можуть виплачуватися добровільно або стягуватися примусово.

Щоб сплатити аліментні виплати добровільно необхідно звернутися в бухгалтерію підприємства за місцем роботи із заявою з проханням перераховувати аліментні платежі на дитину. У заяві треба вказати суму аліментних платежів або відсоток відрахувань на аліментні виплати, а також банківські реквізити отримувача аліментних платежів для перерахування.

Батьки дітей можуть укласти договір про виплату аліментних платежів на дитину, згідно зі ст. 189 СК України, яким встановлюють порядок і строки сплати аліментів. Умови договору не повинні порушувати права дитини, гарантовані законодавством. Даний договір засвідчується нотаріусом. Аліментні виплати по ньому сплачуються добровільно. Якщо порядок сплати аліментних виплат порушений, то стягнути аліментні платежі по ньому можна не через суд, а шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса. Для отримання виконавчого напису нотаріуса подається заява, оригінал нотаріального посвідченого договору про сплату аліментів, вимога про виплату боргу отримана боржником. 

Отримавши виконавчий напис нотаріуса можна звернутися до виконавчої служби про стягнення заборгованості по аліментних платежах.

У разі коли аліментник відмовляється добровільно виплачувати аліменти на дітей, стягувати аліментні виплати можна через суди загальної юрисдикції.

Якщо суперечка не стосується встановлення факту батьківства, залучати до розгляду справи третіх осіб не потрібно. 

Якщо Вам необхідно встановити батьківство/материнство, залучити до розгляду справи третіх осіб, Ви хочете отримати суму аліментних платежів більшу, ніж мінімальна, то Вам необхідно звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Вимоги до позову викладені в ст. 175 ЦПК.

До позову необхідно додати такі документи:

✅ копію паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
✅ свідоцтво про народження дітей;
✅ свідоцтво про шлюб;
✅ довідку органів місцевого самоврядування, ОСББ, про осіб, які проживають за Вашим місцем проживання. 
✅ довідка про доходи з місця роботи платника аліментів (по можливості).

Згідно із ст. 192 СК України в суд можна звернутися з позовом про збільшення або зменшення аліментних виплат.

 

Позови щодо стягнення аліментних платежів можуть подаватися за місцем знаходження позивача і відповідача, і звільнені від сплати судового збору, згідно п. 3 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».

З 08.07.2017 за несвоєчасну сплату аліментних виплат згідно з ст. 196 СК України виникає відповідальність у вигляді пені. Можливе нарахування пені в розмірі одного відсотка суми несплачених аліментних платежів за кожен день прострочення з дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня прийняття судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Згідно ст. 1831 КУпАП несплата аліментних платежів на термін більше шести місяців, а аліментів дитині інваліду на термін більше трьох місяців карається громадськими роботами від ста двадцяти до двохсот сорока годин. Повторне подібне порушення протягом року карається громадськими роботами від двохсот сорока до трьохсот шістдесяти годин.

Згідно ст. 164 КК злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими роботами від вісімдесяти до ста двадцяти годин, арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Повторна судимість за цією статтею карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.

Крім того, згідно з п.9 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі заборгованості по аліментах при виконанні рішення суду більше шести місяців, а по аліментах для дитини інваліда більше трьох місяців, державний виконавець виносить постанову, до моменту погашення аліментів в повному обсязі:

✅ про заборону виїзду за кордон;
✅ про обмеження права керування транспортом засобом (забороняється застосовувати такий захід, якщо автомобіль є єдиним джерелом доходу, використовується для транспортування інваліда I, II групи, дитини-інваліда, належить учаснику АТО);
✅ про обмеження права володіння мисливською, травматичною зброєю;
✅ про обмеження права на полювання.

Згідно п.14 ст. 71 ЗУ «Про виконавче провадження» до боржника виконавцем також застосовуються штрафні санкції за борги з аліментів в таких розмірах:

✅ за борги більше року - штраф 20% від суми заборгованості;
✅ за борги більше двох років - штраф 30% від суми заборгованості;
✅ за борги більше трьох років - штраф 50% від суми заборгованості.

 

 

 

 

2020-07-16 10:15:00
true


Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Архив новостей