Блог Права Дарьи Аккерман
БЛОГ ПРАВА. Процедура безоплатного оформлення земельної ділянки

БЛОГ ПРАВА. Процедура безоплатного оформлення земельної ділянки

Кожного дня Ви задаєте це запитання: «Одержати землю безкоштовно реально?»

А тому хочу ще раз розібратися та надати деякі пояснення з цього питання.

Ще більше матеріалів Ви знайдете на моєму TELEGRAM каналі https://t.me/joinchat/AAAAAEnMoJNGI8ulKEhWIg

Матеріал великий, велика кількість посилань. Поїхали!

Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами із земель державної або комунальної власності передбачений Розділом IV Земельного кодексу України.

Етапами безоплатного отримання земельної ділянки є:

1. Визначення із цільовим призначення, розміром земельної ділянки.

2. Подання клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування в порядку ч.6 ст.118 Земельного кодексу України.

3. Отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки/відмову в наданні дозволу.

4. Укладання договору із землеупорядниками та замовлення розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі, якщо відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні.

5. Повідомлення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про замовлення розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.

6. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

7. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та отримання рішення про надання земельної ділянки у власність.

8. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку.

А тепер по кожному етапу більш детально.

Перш за все, Вам необхідно знайти вільну земельну ділянку, визначитись із цільовим призначенням земельної ділянки та її орієнтовними розмірами.

Закон надає громадянам можливість отримати безоплатно землі наступних розмірів:

* для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

* для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;

* для ведення садівництва – не більше 0,12 га;

* для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га;

* для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 га;

* для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 га.

Законом передбачена одноразова можливість передачі земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм по кожному виду використання. Тобто, Ви можете приватизувати шість земельних ділянок різного цільового призначення з вищезазначеного переліку.

Для пошуку вільної земельної ділянки Ви можете отримати таку інформацію в органах, які уповноважені надавати землі у власність громадян або скористатись Публічною кадастровою картою України (https://map.land.gov.ua/). Там Ви отримаєте інформацію про право власності та речові права на землю, кадастровий номер земельної ділянки, тип власності, цільове призначення та площу.

Наступним етапом є підготовка клопотання в порядку ч.6 ст.118 Земельного кодексу України та подання його:

- до сільської, селищної, міської ради – щодо земель комунальної власності, які розташовані в межах населеного пункту;

- до районної державної адміністрації – щодо земель державної власності поза межами населених пунктів;

- до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та його територіальних органів (https://land.gov.ua/info/terytorialni-orhany-derzhheokadastru/) – щодо земель для ведення особистого селянського господарства або садівництва державної власності поза межами населених пунктів).

У клопотанні необхідно зазначити цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

Також, до клопотання обов’язково додаються:

1. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки. Процес викопіювання графічних матеріалів та їх вартість передбачена Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 та Законом України «Про Державний земельний кадастр». За таку процедуру Вам необхідно буде сплатити адміністративний збір у розмірі 63,06 грн (станом на 2020 рік). Деякі інтернет-ресурси рекомендують отримувати такий документ саме в органах місцевого самоврядування, однак Ви можете зекономити свій час та кошти і отримати такі графічні матеріали, шляхом самостійного викопіювання із Публічної кадастрової карти України (https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all), що є належним документом. Дане питання було розглянуто Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду 09.01.2020 у справі № 812/1264/17 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/86815234) та зазначено наступне: «Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується, що додані до заяви графічні матеріали (викопіювання), на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, роздруковані із Публічної кадастрової карти України, інформація в якій створена належним суб’єктом, є належним документом із відображенням інформації, яка дає можливість ідентифікувати бажану земельну ділянку на місцевості, та містить прив’язку земельної ділянки до відповідного населеного пункту, площу бажаної земельної ділянки.».

2. Погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

3. У разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства необхідно також подати документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Даний перелік додатків до клопотання є вичерпним, зокрема Земельним кодексом України передбачено, що суб’єктами передачі земельних ділянок у власність громадянам забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені ст.118 Земельного кодексу України.

Після того, як відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування отримав та зареєстрував Ваше клопотання, він зобов’язаний розглянути його у місячний строк і надати або відмовити в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Підстави для відмови у наданні такого дозволу передбачені ч.3 ст.23 Земельного кодексу України. Таку відмову Ви маєте право оскаржити до адміністративного суду. При цьому Вам необхідно буде сплатити судовий збір та додаткові витрати пов’язані із розглядом справи. Також потрібно враховувати судову практику з аналогічних питань, оскільки на сьогодні суди України можуть тільки зобов’язати відповідні органи повторно розглянути клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, а не зобов’язати надати такий дозвіл.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то Ви, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку, маєте право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повинні повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється землевпорядниками, на підставі укладеного з ними договору. Вам необхідно буде заплатити певну суму коштів за послуги землевпорядника.

Таким чином, у ст.118 Земельного кодексу України закріплено право громадянина замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу та жодним чином не позбавляє його права на отримання від уповноваженого органу після спливу місячного строку дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або вмотивованої відмови у його наданні, а також права на судовий захист у випадку неможливості реалізації права на отримання відповідного дозволу (бездіяльності суб’єкта владних повноважень) або відмови у його наданні після спливу місячного строку. Дана правова позиція викладена в Постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 10.07.2018 у справі № 806/3095/17 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/75253679) та від 17.12.2018 у справі № 509/4156/15 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/78626478).

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов’язковому погодженню із територіальним органом Держгеокадастру, відповідно до ст.186-1 Земельного кодексу України.

Після погодженого проекту землеустрою його також необхідно затвердити в органах місцевого самоврядування. Така процедура триває протягом двох тижнів з дня отримання погодженого проекту землеустрою. Результатом такого затвердження є прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність, що передбачено ч.9 ст.118 Земельного кодексу України.

Дуже часто органи місцевого самоврядування відмовляють громадянам у передачі земельної ділянки у власність на даній стадії, однак Земельним кодексом України передбачено право що така відмова може бути оскаржена в суді.

Останнім кроком для отримання земельної ділянки у власність є реєстрація права власності на земельну ділянку.

Для цього Вам необхідно звернутись до державного реєстратора в ЦНАП або нотаріуса в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням земельної ділянки.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подається:

- заява на проведення реєстраційних дій;

- паспорт та ідентифікаційний код;

- рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність;

- витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- квитанція про сплату адміністративного збору у розмірі 210,20 грн (станом на 2020 рік).

Подати таку заяву ви можете особисто, або через уповноваженого представника.

Строк розгляду заяви державним реєстратором складає 5 робочих днів.

Також державний реєстратор на підставах, визначених в ч.1 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» може відмовити у реєстрації права власності на земельну ділянку.

Однозначної відповіді про «реальність безоплатного» одержання земельної ділянки Ви не отримаєте, поки самі не спробуєте пройти всю процедуру. У даному процесі потрібно бути готовим до тривалого розгляду заяв, звернення до суду… Ще також до того, що це не дасть 100% гарантії отримання вами земельної ділянки.

На превеликий жаль, законодавство України в даному питанні недосконале та не допомагає громадянам безперешкодно реалізувати своє право отримати земельні ділянки у власність.

 

Дар'я Аккерман, адвокат.
Маю більше 10 років юридичного стажу.
Спеціалізуюсь на адміністративних, господарських та цивільних справах.

Підписуйтесь на мене в соціальних мережах:

БЛОГ ПРАВАБЛОГ ПРАВА 

 

2020-07-21 15:00:00
true


Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Архив новостей